Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт
Шалгалтын бүртгэл

  Нүүр Бүртгүүлэх Нэвтрэх  
ЗААВАЛ УНШ ! ! !

АНХААР:

ТАЙЛБАР:
E-mail: Бүртгэл хийгдсэний дараа Нэвтрэх хэсгээр ороход шаардагдах мэйл хаяг гэж ойлгоно. (Мэйл хаягаа оруулахдаа анхааралтай оруулах, шалгах)
Бүртгэлд нэвтрэх нууц үг: Бүртгэл хийгдсэний дараа Нэвтрэх хэсгээр ороход шаардагдах нууц үг гэж ойлгоно. Шалгуулагч өөрөө мартахгүй нууц үг (Гарын драйвэрийг АНГЛИ-ENG дээр тавьж бичиж байгаагаа шалгах)-ийг бичиж оруулна.

БҮРТГЭЛ ХИЙХ ДАРААЛАЛ:  Өмнө нь 2016 оны 12 дугаар сар, 2017 оны 06 дугаар сар, 2017 оны 12 дугаар сар, 2018 оны 06 дугаар сард онлайнаар бүртгүүлж шалгалтанд орж байсан бүртгүүлэгч ШАЛГАЛТ СОНГОХ хэсгээс тухайн нэртэй шалгалтаа сонгож хөнгөлөлтөө харна.

  1. Шууд Нэвтрэх хэсгээр (Өмнө шалгалтанд бүртгүүлсэн мэйл хаяг, нууц үгээрээ нэвтэрч) орно
  2. Өмнө оны бүртгэлийн мэдээллийн өөрчлөлтийг  Хувийн мэдээлэл хэсэгт хийнэ. (Зураг солих, ажлын байрны өөрчлөлт, боловсролын байдал, ажилласан жил гэх мэт)
  3. Шалгалтын мэдээлэл хэсгээс 20181112–УБ хот. 2018-12сар. МНБ-ийн эрх олгох шалгалт шалгалтаа сонгоно
  4. Төлбөрийн мэдээлэл хэсэгт орох шалгалтаа сонгоод төлбөрийн мэдээллүүдийг нүд тус бүрээр бөглөсний дараа Хадгалах товчийг дарна 
  5. “Амжилттай бүртгэгдлээ” цонх гарч ирснээр бүртгэл дуусна.
БҮРТГЭЛ ХИЙХ ДАРААЛАЛ:  АНХ УДАА бүртгүүлэгч

Та Ерөнхий мэдээлэл, Төлбөрийн мэдээлэл гэсэн 2 хэсгийн мэдээллийг бөглөнө.

  1. Ерөнхий мэдээлэл хэсэг: Бүх мэдээллийг үнэн зөв бөглөөд Төлбөрийн мэдээлэл оруулах товчийг дарна
  2. Гарч ирсэн цонхны Шалгалтын мэдээлэл хэсгээс 20181112УБ хот. 2018-12сар. МНБ-ийн эрх олгох шалгалт  шалгалтаа сонгоно
  3. Төлбөрийн мэдээлэл хэсэгт орох шалгалтуудаа сонгоод төлбөрийн мэдээллүүдийг нүд тус бүрээр бөглөсний дараа Хадгалах товчийг дарна
  4. “Амжилттай бүртгэгдлээ” цонх гарч ирснээр бүртгэл дуусна. Үүний дараагаар нүүр хэсэгт харуулсан шаардлагатай материалуудыг бүрдүүлж өгснөөр шалгалтад орох эрх үүснэ.
 
Untitled Document