Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт
Шалгалтын бүртгэл

  Нүүр Бүртгүүлэх Нэвтрэх  
Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтийн
2019 оны Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн
ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТ


Улаанбаатар хот:

Анги хуваарилалт:

VI/14   09:00 - 13:00 Санхүүгийн тайлагнал

VI/14   15:00 - 17:30 Аудит ба баталгаажуулалт

VI/15   09:00 - 11:30 Санхүүгийн менежмент-1

VI/15   12:00 - 14:30 Хууль, эрх зүй, татварын бүртгэл

Шалгалт авах газар: МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ /Баруун 4 зам Max Mall Их дэлгүүрээс хойш ~200 метр/Шалгалтын хуваарь:

Шалгалт авах өдөр Шалгалтын нэр Шалгалт эхлэх цаг Шалгалт үргэлжлэх хугацаа Төлбөр(төгрөг)
 06-р сарын 13
 Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага
 09:00 - 13:00
 4 цаг
 24,000
  Мэргэжлийн англи хэл  15:00 - 17:30
 2.5 цаг
15,000
 06-р сарын 14
 Санхүүгийн тайлагнал-1
 09:00 - 13:00
 4 цаг
 24,000
 Аудит ба баталгаажуулалт
 15:00 - 17:30
 2.5 цаг
 15,000
 06-р сарын 15
 Санхүүгийн менежмент-1
 09:00 - 11:30
 2.5 цаг
 15,000
 Хууль, эрх зүй, татварын бүртгэл
 12:00 - 14:30
 2.5 цаг
 15,000