Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт
Шалгалтын бүртгэл

  Нүүр Бүртгүүлэх Нэвтрэх  
Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтийн
2017 оны Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн
ЭРХ СУНГАХ СУРГАЛТШалгалтын өдөр: 2017 он IX/28 (Пүрэв гариг)
Бүртгэл дуусах өдөр: IX/26-ны 17:00 цагт дуусна (Мягмар гариг)
Шалгалтын анги: 401 тоот

АНГИ: 1В
Санхүүгийн тайлагнал
Аудит-2
Бизнесийн шинжилгээ

АНГИ: ТЭМҮҮЛЭЛ 50
Засаглал, эрсдэл ёс зүй
Менежментийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ