Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт
Шалгалтын бүртгэл

  Нүүр Бүртгүүлэх Нэвтрэх  
Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтийн
2019 оны Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн
ЭРХ СУНГАХ ШАЛГАЛТ


Шалгалтын өдөр: 2019 он III/29 (Баасан гариг)
Шалгалтын анги: 401 тоот


АНГИ: ХУРД ХҮЧ (09:00 цагаас)
Засаглал, эрсдэл ёс зүй
Менежментийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ

АНГИ: 1А (13:00 цагаас)
Санхүүгийн тайлагнал
Бизнесийн шинжилгээ ба стратеги
Аудит-2