Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт
Шалгалтын бүртгэл

  Нүүр Бүртгүүлэх Нэвтрэх  
Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтийн
2018 оны Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн
ЭРХ СУНГАХ ШАЛГАЛТШалгалтын өдөр: 2018 он III/23 (Баасан гараг)
Бүртгэл дуусах өдөр: III/21-ний 17:00 цаг хүртэл. (Лхагва гараг)
Шалгалтын анги: 401 тоот

АНГИ: ШИНЭ ЭХЛЭЛ 1А (09:00 цагаас)
Санхүүгийн тайлагнал
Аудит-2
Бизнесийн шинжилгээ

АНГИ: ШИНЭЧЛЭЛ 20 (14:00 цагаас)
Засаглал, эрсдэл ёс зүй
Менежментийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ