Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт
Шалгалтын бүртгэл

  Нүүр Бүртгүүлэх Нэвтрэх  
Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтийн
2017 оны Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн
ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТШалгалтын анги хуваарилалт:

Санхүүгийн менежмент
Хууль, эрх зүй, татварын бүртгэл

Шалгалтын хуваарь:

Шалгалт авах
өдөр
Шалгалтын нэр
Шалгалт
эхлэх цаг
Шалгалт
үргэлжлэх
хугацаа
Төлбөр
(төгрөг)
12 сарын 14
Мэргэжлийн англи хэл 09:00 - 11:30 2,5 цаг 7500
Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага
13:00 - 17:00
4 цаг
12000
12 сарын 15
Санхүүгийн тайлагнал - 1
09:00 - 13:00 4 цаг 12000
Аудит ба баталгаажуулалт
15:00 - 17:30
2,5 цаг
7500
12 сарын 16
Санхүүгийн менежмент - 1
09:00 - 11:30 2,5 цаг 7500
Хууль, эрх зүй, татварын бүртгэл - 1
12:00 - 14:30
2,5 цаг
7500

Шалгалт авах байр:  СЭЗИС/Шалгалгуулагчдын суудлын хуваарийг шалгалт бүрийн өмнөх өдөр оруулах болно/