Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт
Шалгалтын бүртгэл

  Нүүр Бүртгүүлэх Нэвтрэх  
Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтийн
2016 оны сүүлийн хагас жилийн Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн
ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТалгуулагчдын анхааралд:

Шалгуулагчдын мөрдөх зүйлс
- Шалгуулагч нь шалгалт эхлэхээс 30 минутын өмнө суудлаа эзэлсэн байна.
- Шалгуулагчдад бүртгэлийн дугаар, зураг бүхий энгэрийн тэмдэг тарааж хувиарласан суудлын дагуу суудалдаа сууна
Шалгалтанд авч ирэхийг хориглох зүйлс     
- Гар утас, чихэвч зэрэг техникийн хэрэгсэл
- Ноорог цаас, ном сурах бичиг лекц, дадлагын хичээлийн тэмдэглэл болон тусгайлан бэлтгэсэн материал
- Жижиг компьютер, программчлагдсан тооны машин

 Шалгалтанд хангалтгүй үнэлгээ авсанд тооцох нөхцөл
- Шалгалтанд авч ирэхийг хориглох зүйлсийг авчирч ашиглахыг оролдох
- Шалгалтын дундуур гар утсаар ярих, мессеж бичих, бусад шалгуулагчидтай харилцах оролдлого гаргах
- Лекц, тэмдэглэл аливаа материалыг нууж авч орох, ил гаргах, харахыг оролдох

Шалгалтын хуваарь:

Шалгалт авах
өдөр
Шалгалтын нэр
Шалгалт
эхлэх цаг
Шалгалт
үргэлжлэх
хугацаа
Төлбөр
(төгрөг)
12 сарын 15
Пүрэв гариг
Мэргэжлийн англи хэл 09:00 - 11:30 2,5 цаг 7500
Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага
14:00 - 18:00
4 цаг
12000
12 сарын 16
Баасан гариг
Санхүүгийн тайлагнал - 1
09:00 - 13:00 4 цаг 12000
Аудит ба баталгаажуулалт
15:00 - 17:30
2,5 цаг
7500
12 сарын 17
Бямба гариг
Санхүүгийн менежмент - 1
09:00 - 11:30 2,5 цаг 7500
Хууль, эрх зүй, татварын бүртгэл - 1
14:00 - 16:30
2,5 цаг
7500